CHẢNH TV

CHẢNH TV Bé Chanh tập luyện Raz chuẩn bị cho giải đấu Siêu quyền vương Muay Thái vào ngày 16/08/2018 Nakroth lên full dame cực mạnh của Bé Chanh - 1 combo 1 em lên bảng đếm số Kêu Solo Raz mà Người lạ lại chọn Violet - Bé Chanh ga lăng chấp cho bạn bắn Violet đỡ buồn Bé Chanh cầm Violet bắn quá hay Murad của SMG Chichi lên bảng đếm số - Căng cực kỳ Bé Chanh lần đầu làm MC dẫn chương trình vòng loại Đấu trường Danh vọng mùa Đông 2018 Bé Chanh cầm Zill gặp Best Lee Sin bên team địch - Có gì đâu bình thường Bé Chanh cầm Murad kết thúc chuỗi thua 10 liên tiếp tồi tệ nhất từng có - Đen đủ điều [Chảnh TV] Tập 2: Thằng Vô Duyên Bé Chanh đập điện thoại iPhone 8 chỉ vì lag - Chửi xấp mặt trẻ trâu vì xúc phạm cực gắt Nakroth của Bé Chanh một mình cân 5 cướp luôn cả Kinh Kông xong chạy đập mặt vào tường Trận này quá là khó - Đến Best Nakroth Bé Chanh cũng phải chịu thua Bé Chanh khóc cạn nước mắt vì mấy anh trẻ trâu - Khổ lắm cơ [Chảnh TV] Tập 1: Khách Mời Đặc Biệt Arum chạy được Bé Chanh cho 10 tỷ - Làm sao mà chạy cho thoát Bé Chanh giới thiệu thành viên mới của GameTV và lịch đấu giải Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018 [Thích Chảnh] Tập 4: Gái Chảnh Và Những Cái Kết Đắng Bé Chanh cùng GameTV đối đầu với Nhà vô địch SGP và cái kết

Loading...
Bé Chanh tập luyện Raz chuẩn bị cho giải đấu Siêu quyền vương Muay Thái vào ngày 16/08/2018 22:50 Bé Chanh Tập Luyện Raz Chuẩn Bị Cho Giải đấu Siêu Quyền Vương Muay Thái Vào Ngày 16/08/2018 Nakroth lên full dame cực mạnh của Bé Chanh - 1 combo 1 em lên bảng đếm số 19:52 Nakroth Lên Full Dame Cực Mạnh Của Bé Chanh - 1 Combo 1 Em Lên Bảng đếm Số Kêu Solo Raz mà Người lạ lại chọn Violet - Bé Chanh ga lăng chấp cho bạn bắn Violet đỡ buồn 10:03 Kêu Solo Raz Mà Người Lạ Lại Chọn Violet - Bé Chanh Ga Lăng Chấp Cho Bạn Bắn Violet đỡ Buồn Bé Chanh cầm Violet bắn quá hay Murad của SMG Chichi lên bảng đếm số - Căng cực kỳ 21:08 Bé Chanh Cầm Violet Bắn Quá Hay Murad Của Smg Chichi Lên Bảng đếm Số - Căng Cực Kỳ Bé Chanh lần đầu làm MC dẫn chương trình vòng loại Đấu trường Danh vọng mùa Đông 2018 5:17 Bé Chanh Lần đầu Làm Mc Dẫn Chương Trình Vòng Loại đấu Trường Danh Vọng Mùa đông 2018 Bé Chanh cầm Zill gặp Best Lee Sin bên team địch - Có gì đâu bình thường 18:31 Bé Chanh Cầm Zill Gặp Best Lee Sin Bên Team địch - Có Gì đâu Bình Thường Bé Chanh cầm Murad kết thúc chuỗi thua 10 liên tiếp tồi tệ nhất từng có - Đen đủ điều 13:16 Bé Chanh Cầm Murad Kết Thúc Chuỗi Thua 10 Liên Tiếp Tồi Tệ Nhất Từng Có - đen đủ điều [Chảnh TV] Tập 2: Thằng Vô Duyên 6:56 [chảnh Tv] Tập 2: Thằng Vô Duyên Bé Chanh đập điện thoại iPhone 8 chỉ vì lag - Chửi xấp mặt trẻ trâu vì xúc phạm cực gắt 30:42 Bé Chanh đập điện Thoại Iphone 8 Chỉ Vì Lag - Chửi Xấp Mặt Trẻ Trâu Vì Xúc Phạm Cực Gắt Nakroth của Bé Chanh một mình cân 5 cướp luôn cả Kinh Kông xong chạy đập mặt vào tường 21:47 Nakroth Của Bé Chanh Một Mình Cân 5 Cướp Luôn Cả Kinh Kông Xong Chạy đập Mặt Vào Tường Trận này quá là khó - Đến Best Nakroth Bé Chanh cũng phải chịu thua 19:36 Trận Này Quá Là Khó - đến Best Nakroth Bé Chanh Cũng Phải Chịu Thua Bé Chanh khóc cạn nước mắt vì mấy anh trẻ trâu - Khổ lắm cơ 16:40 Bé Chanh Khóc Cạn Nước Mắt Vì Mấy Anh Trẻ Trâu - Khổ Lắm Cơ [Chảnh TV] Tập 1: Khách Mời Đặc Biệt 6:24 [chảnh Tv] Tập 1: Khách Mời đặc Biệt Arum chạy được Bé Chanh cho 10 tỷ  - Làm sao mà chạy cho thoát 7:38 Arum Chạy được Bé Chanh Cho 10 Tỷ - Làm Sao Mà Chạy Cho Thoát Bé Chanh giới thiệu thành viên mới của GameTV và lịch đấu giải Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018 19:29 Bé Chanh Giới Thiệu Thành Viên Mới Của Gametv Và Lịch đấu Giải đấu Trường Danh Vọng Mùa đông 2018 [Thích Chảnh] Tập 4: Gái Chảnh Và Những Cái Kết Đắng 6:33 [thích Chảnh] Tập 4: Gái Chảnh Và Những Cái Kết đắng Bé Chanh cùng GameTV đối đầu với Nhà vô địch SGP và cái kết 36:19 Bé Chanh Cùng Gametv đối đầu Với Nhà Vô địch Sgp Và Cái Kết